tisdag 25 februari 2014

Svar på Christer Fällmans "Vad ska vår tid heta?"

Correns Christer Fällman visar att konsten fortfarande är intresserad av det filosofiska jobbet att sätta en etikett på olika epoker - utmärkt, det behövs lite tänkande från yttersta distans för att få en helhetsbild. Annars fastnar vi lätt i det ensidiga ekonomifokuset och börjar dela in tiden helt och hållet mellan kriser, krascher och bubblor.

Så, Christer, en så bra fråga förtjänar ett svar. Här är några förslag från mig:

  • Re-renässansen, eller  till och med Multirenässansen 
för att visa på all den återfödsel som nu finns av alla olika tekniker och tidsepoker, inte bara den grekiska guldåldern. Folk borrar sig ner i just sin favoritepok och gör mer av det de älskar. Folkmusik, steampunk-artonhundratal, Amy Winehouse-ny-motown, rockabilly, åttiotalssynth - allt finns,samtidigt och parallellt. Allt är inne, i alla fall i nån liten egen del av världen. Det här började redan på nittiotalet, men nu är allt dessutom sökbart och hittbart - genom Internet.

  • The Empowerment, eller Populismen
just för att internet slagit igenom fullt ut och alla har fått sina egna kanaler att sprida sina alster, enligt ovan. Kolla DeviantArt, YouTube, SoundCloud, och sammanbundet med tipskraften i Facebook, Twitter och andra sociala medier... Det har aldrig förut varit så enkelt att sprida sina alster och göra sig ett namn. Och ett namn har samtidigt aldrig tidigare kunnat glömmas så snabbt i störtfloden av nya.

  • Om man letar efter EN stark trend bland de många, kanske Nyfunktionalismen
- i arkitekturen har en ren och avskalad nyfunkis i alla fall helt och hållet efterträtt postmodernismens monstrositeter. Mycket avspeglas det också i design, särskilt webbdesign a la Google: Rent, rakt, enkelt, avskalat och precis avpassat till att användas av vanligt folk till en specifik uppgift. Men jag vet inte om det finns nån motsvarande konsttrend - kan du hitta en? :)

Inga kommentarer: