måndag 24 maj 2010

Anders Borg och vargflocken med blanka blankningsvapen

Anders Borg är bra på att distansera sig från den nyliberala ytterflanken i ord - nu senast använde han ordet "vargflock" om de spekulanter som driver Grekland, Spanien och Portugal till paniknedskärningar för att komma i budgetbalans, med social oro som följd.

Dock ska man vara medveten om att han aldrig skulle göra nåt mot dessa krafter. De är nämligen väldigt praktiska för honom, och han gillar den politik de används för att förverkliga.

Spekulanternas "vargflock" skapar panik som kan användas för att driva igenom samma impopulära magerpolitik i de länder som "släpar efter" som vi fick svälja under nittiotalet, och som vi fortfarande inte har återhämtat oss riktigt efter. (Titta exempelvis på de murar som sjukvården börjat gömma sig bakom för att inte bli "överutnyttjad", på antalet barn i förskolegrupper och skolklasser, och den våg av sjukskrivningar från offentlig sektor som dök upp i spåren - en god grund till det "utanförskap" som man nu försöker kurera med ännu beskare medicin.)

Skulle man då kunna göra nåt för att mildra effekterna av vargflocken, och åtminstone skapa lite mer tid till att ta genomtänkta beslut om hur man ändrar riktning i stället för kallduschar? Jodå. Vargarna är nämligen inte vanliga vargar, utan supervargar försedda med ett vapen som kallas "naken blankning". Det är ett finansiellt instrument som innebär att de kan tjäna pengar på att ett lands "aktier" (statsobligationer) faller, utan att ens äga några. På så sätt kan man få ett enormt spekulationstryck mot ett land som man inte tror kommer generera lika hög tillväxt som andra länder - eller en valuta, som Euron. Som någon konstaterat är det som att kunna försäkra sin grannes hus mot brand - och att det finns ytterst goda incitamentsmässiga skäl till att sånt inte är tillåtet.

Behövs dessa mekanismer då för att få en fungerande marknad? Nej. Utan blankning skulle man fortfarande sälja de papper man har, om man inte tror på ett lands ekonomi, och på så sätt skulle kursen falla - men man kunde inte tjäna pengar på det, bara kapa sina förluster. Man skulle bara kunna jobba på den positiva flanken - satsa pengar på det man tror kommer att funka - och inte på det motsatta. Så marknaden skulle fortfarande fungera, bara inte med turbokompressor.

Det finns förstås skäl att tycka att även den nivån av marknadsberoende är dum, att det inte är ett lands främsta uppgift att ställa upp i popularitetstävling i den rätt ideologiskt likriktade undergrupp av människor som har eller kontrollerar mycket pengar och lever för att förmera dem, och det dessutom kortsiktigt - men det kräver en ständigt pågående debatt för att finna en balans. Att förbjuda naken blankning, däremot, borde kunna göras ögonaböj. Som nu Tyskland gör.

Inga kommentarer: