lördag 1 maj 2010

Hjälteläkaren i Hoting lägger av - nu är det för illa

Marciej Zarembas artikel om Hans Boberg, läkaren i jämtländska Hoting som avskaffade vårdköerna är fortfarande nåt av det bästa som jag läst.

Men nu har han gett upp. Det blev för illa, resurserna blev för små, och han tycker att landstinget ljuger när de säger att det inte går ut över patienterna.

Som jag sa nyss, vi är illa ute när såna människor lägger av. Såna här satsningar är just såna som det måste finnas pengar för, eftersom de sparar pengar i det långa loppet.

På den lilla positiva flanken har jag i alla fall via en vän som haft kontakt med en kvalitetsintresserad överläkare faktiskt fått gehör för en av mina idéer, att placera Kvalitetsmagasinet i personalens fikarum, för att sprida idéer om lyckat kvalitetsarbete inom vården.

Bra idéer måste kopieras illa kvickt på tvären genom organisationerna, lika kvickt som en ny bra feature kopieras från en webläsare till en annan. Det är enligt mitt menande det som är avgörande för om resultatet kommer att bli bra eller dåligt, och om det sker behöver verksamheten inte privatiseras eller konkurrensutsättas. (Och om den gör det och det ändå inte sker blir det ändå inte bra, bara dyrare och krångligare.)

Inga kommentarer: