fredag 4 juni 2010

Antisemitism?

Återigen blommar antisemitismdebatten upp. Det är väl bra att den vinkeln bevakas nu när känslorna är upprörda, men jag ser faktiskt ingen antisemitism i de rader av Afzelius som Veronica Palm citerade, skrivna som en kommentar till Israels bombningar i Libanon på åttiotalet:

"Undrar du också vem Dom Utvalda ska bränna nästa gång?”

Willy Silberstein tolkar stenhårt "Dom Utvalda" till att mena hela det judiska folket, och påstår att yttrandet från Veronica Palm objektivt bara kan ses som att hon skyller judarna för det inträffade för att de är judar. (Även om han inte tror att hon själv är antisemit, ska sägas.)

Jag tycker man mycket väl kan tolka "Dom Utvalda" i raderna som "alla och envar som tar på sig att agera som om deras folk var extra utvalt och viktigt." Såna finns överallt, inte minst finns där en stor korrelation med nationalister av det mer fanatiska slaget, men också på andra ställen.

Sen använder ju Afzelius förstås en extra syrlig formulering när han kopplar att det judiska folket i judendomen omnämns som utvalt, med att de också agerade på det sättet i Libanon. Såvitt jag kan förstå gör de det också i Gaza - om man kollar på antalet civila döda och skadade israeler i raketattacker gentemot hur många civila palestinier som dött i krig och ockupation för att förhindra dem är det väldigt svårt att dra en annan slutsats än att judarna uppenbarligen av de som styrt setts som mera värda än palestinierna.

Men kopplingen behöver inte vara ett likhetstecken. Det kan, som så ofta i sångtexter, vara ett likhetstecken med ett frågetecken på, ett höjt ögonbryn - "som ni agerar ser det precis ut som om det var så här, vill ni verkligen att det ska se ut så?" Om man inte tycker sig kunna tillåta sånt har man verkligen gjort världen svartvit och polariserad, och är det nåt som är säkert är det att nyanserna måste behållas om man nånsin ska komma loss ur en låst situation. Polarisering garanterar låsningens fortbestånd. Det tycker jag att Svenska kommittén mot antisemitism bör noga beakta.

2 kommentarer:

Fahrenheit 451 sa...

Vem eller vilka omfattar vokabuläret Semit?

Varför finns det Antisemiter?
Orsak & verkan.
Kan jag bli en Semit?

Johannes Forsblom sa...

Det irländska skeppet Rachel Corrie skapade inga rubriker när det bordades av israeliska soldater eftersom allt gick fredligt till. Men det är bara det tålmodiga arbetet i bakgrunden som kommer att bära frukt för framtiden.

På grund av våldet från aktivisternas sida på det turkiska skeppet vill jag uppmana de ansvariga för Ship to Gaza att avbryta allt samarbete med den turkiska organisationen IHH. Det har visat sig i efterhand att det är en mycket tvivelaktig organisation som knappast använder fredliga metoder och att de äventyrar hela fredsprojektet.

Du Kan läsa hela artikel på min blogg:

http://darenpagatan.blogspot.com/2010/06/en-vadjan-till-ship-to-gaza.html